TK Slovan Galanta

Tenisový klub - občianske združenie

Súťaže a turnaje

Súťaže v roku 2019

Družstvá

Družstvá

Sme prihlásený do súťaže družstiev mužov v tenise v kategórii RM-I.

Jednotlivci

Jednotlivci

Pripravujeme našich hráčov v kategóriách detí a mládeže na idividuálnu účasť na turnajoch orgranizovaných STZ.

.


Turnaje v roku 2019

Info

Celoslovenský turnaj triedy C

V dňoch 15. až 17. júna sme usporiadali turnaj mladších žiačok a mladších žiakov. Viac...

Info

Celoslovenský turnaj triedy D

V dňoch 31.8. až 2.9. sme usporiadali turnaj starších žiačok a starších žiakov kategória "D". Viac...

Info

Štvorhrové turnaje

Počas letnej sezóny opäť usporiadame štvorhrové turnaje v kategórii dospelých. Predpokladáme, že budú aspoň 3 tieto turnaje. Dňa 1.5.2019 sa na dvorcoch nášho TK konal Otvárací štvorhrový turnaj sezóny 2019. Viac...

Info

Galantské trhy

Počas Galantských trhov usporiadame štvorhrový turnaj nergistrovaných hráčov. Viac...