TK Slovan Galanta

Tenisový klub - občianske združenie

Súťaže a turnaje

Súťaže v roku 2018

Družstvá

Družstvá

Sme prihlásený do súťaže družstiev mužov v tenise v kategórii RM-II a súťaže družstiev v katogórii 65+.

Jednotlivci

Jednotlivci

Pripravujeme našich hráčov v kategóriách detí a mládeže na idividuálnu účasť na turnajoch orgranizovaných STZ.

.


Turnaje v roku 2018

Info

Celoslovenský turnaj

V dňoch 1. až 4. septembra sme usporiadali turnaj starších žiačok a starších žiakov. Viac...

Info

Štvorhrové turnaje

Počas letnej sezóny opäť usporiadame štvorhrové turnaje v kategórii dospelých. Predpokladáme, že budú aspoň 3 tieto turnaje.

Info

Galantské trhy

Aj toho roku počas Galantských trhov sme usporiadali štvorhrový turnaj nergistrovaných hráčov. Viac...