TK Slovan Galanta

Tenisový klub - občianske združenie

Informácie pre verejnosť

V dňoch 31.8. až 2.9. sme usporiadali turnaj starších žiačok a starších žiakov kategória "D"...Viac...

Viac...

Tréningy

Naši tréneri zabezpečujú skupinové a individuálne tréningy detí a mládeže. Viac...

Viac...

40 rokov tenisu v Galante

11. júla 1974 dvadsaťšesť nadšencov pre biely šport na ustanovujúcej schôdzi založilo tenisový oddiel v našom meste. Začiatky neboli veru ľahké. Oddiel začal pôsobiť na mieste súčasného areálu... Viac...

Viac...
Some alt text Some Alt text Some alt text

Tréningy detí
Od 1.10.2019 zabezpečujeme tréningy detí od 6 do 8 rokov (prípravka) každý pondelok a stredu v čase od 14:00 do 15:00 v športovej hale.

Tréningy detí

Od 1.10.2019 zabezpečujeme tréningy detí od 6 do 8 rokov (prípravka)v pondelok a stredu v čase od 14:00 do 15:00. Tréningy sú v športovej hale.
Tréningy zabezpečuje Ing. Jozef Škoda. Kontakt na tel. čísle +421 904 686 959.
Individuálne tréningy zabezpečuje aj pán Richard Fekete. Kontakt na tel. čísle +421 904 154 216.
Pozývame všetky deti, ktoré chcú hrať tenis!
Kontaktná osoba Ing. Jozef Škoda (+421 904 686 959).

Hrací čas

Prevádzka tenisového areálu pre verejnosť je od 22.4.2019.
Hrací čas v pracovné dni je od 15:00 do 20:00.
Hrací čas v dni pracovného pokoja a pracovného voľna je od 9:00 do 20:00.

Poplatok za hranie na tenisovom kurte

Hodinová sadzba je 6 €/kurt.

Permanentné vstupenky

Cena permanentky je 40€. V cene jednej permanentky je predplatených 20 hracích hodín.
Permanentka s predplateným počtom hracích hodín platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Celoročné permanentné vstupenky

Cena permanentky je 150€. Pre dôchodcov poskytujeme zľavu 50% t.j. cena permamnentky je 75€. V cene jednej permanentky je predplatených neobmedzený počet hracích hodín.
Permanentka platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Usporiadanie turnajov

TK umožňuje organizovanie turnajov inými subjektmi (firmy, organizácie) v areáli TK.
Je potrebné sa nahlásiť 14 dní vopred. Cena dohodou.
Kontakt

Rezervácia kurtov - Ing. Jozef Škoda +421 686 959

Kontakt

Rezervácia kurtov - Karol Benkovič +421 904 993 946

Upozornenie

Vstup na tenisové kurty len s povolením správcu a vo vhodnej športovej obuvi!

Tenisbar

Hráčom sú k dispozícii v priestoroch Tenisbaru sociálne zariadenia, sprchy, občerstvenie.

Galanta

Galanta

Mesto Galanta podporuje činnosť klubu. Každoročne dostáva náš TK finančný príspevok z rozpočtu mesta.Viac...

História

História

V roku 1974 bol založený náš klub. Bol to prvý tenisový oddiel v našom meste.Viac...

Tenisbar

Tenisbar

V rámci tenisového areálu je k dispozícii hráčom i verejnosti občerstvenie v Tenisbare s terasou.
Otvorené počas prac. dní od 7:30-22:00, cez víkend 8:00-22:00.