Logo TK Slovan Galanta

Tenisový klub - občianske združenie

Informácie pre verejnosť

Prevádzka tenisového areálu pre verejnosť je od 1.5.2023Viac...

Viac...

Tréningy

Naši tréneri zabezpečujú skupinové a individuálne tréningy detí a mládeže. Viac...

Viac...

40 rokov tenisu v Galante

11. júla 1974 dvadsaťšesť nadšencov pre biely šport na ustanovujúcej schôdzi založilo tenisový oddiel v našom meste. Začiatky neboli veru ľahké. Oddiel začal pôsobiť na mieste súčasného areálu... Viac...

Viac...
Some alt text Some Alt text Some alt text

Tréningy detí
Od 1. mája 2023 zabezpečujeme tréningy detí každý pondelok, stredu a v piatok na dvorcoch č.1 až č.3 a č.7.

Tréningy detí

Od 1.5.2023 zabezpečujeme tréningy detí nasledovne:

Tréningy detí (Ing. Jozef Škoda) od 6 do 8 rokov (prípravka) sú v čase od 14:00 do 15:00 na dvorcoch č.1 a č.2.
Tréningy žiakov (Ing. Jozef Škoda) sú v čase od 15:00 do 16:30 na dvorcoch č.1 a č.2.
Tréningy detí (Tomáš Bánczi) na dvorci č.3 sú v pondelok, stredu čase od 16:00 do 18:00 a v piatok čase od 15:00 do 17:00.
Tréningy detí (Peter Kriška) na dvorci č.7 sú v pondelok, stredu v čase od 16:00 do 18:00 a v piatok od 16:00 do 19:00.

Tréning dorastu, dospelých, seniorov a individuálny tréning mládeže je individálny a na objednávku.
Tréningy zabezpečuje Ing. Jozef Škoda.
Pozývame všetky deti, ktoré chcú hrať tenis!
Kontaktná osoba Ing. Jozef Škoda (+421 904 686 959).

Hrací čas

Prevádzka tenisového areálu pre verejnosť je od 1.5.2023.
Hrací čas v pracovné dni je od 15:00 do 20:00.
Hrací čas v dni pracovného pokoja a pracovného voľna je od 9:00 do 20:00.
Hranie len na objednanie minimálne 24 hodín vopred! Rezervácia u Ing. Jozef Škoda (+421 904 686 959) alebo Karol Benkovič (+421 904 993 946).

Podmienky

Kurty 1,2,3 a 8 sú určené výhradne pre členov TK a tréningy deti! Hráči po hre musia kurt upraviť!
Kurty 4,5,6 a 7 sú určené pre verejnosť.
Počas turnajov a súťaží v areáli TK nie je k dispozícii hrací čas na kurtoch pre verejnosť.

Poplatok za hranie na tenisovom kurte

Hodinová sadzba je 8 €/kurt.

Permanentné vstupenky

Cena permanentky je 60€. V cene jednej permanentky je predplatených 20 hracích hodín.
Permanentka s predplateným počtom hracích hodín platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Celoročné permanentné vstupenky

Cena permanentky pre nečlenov TK je 300€. Pre dôchodcov poskytujeme zľavu 50% t.j. cena permamnentky je 150€.
Permanentka platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Usporiadanie turnajov

TK umožňuje organizovanie turnajov inými subjektmi (firmy, organizácie) v areáli TK.
Je potrebné sa nahlásiť 14 dní vopred. Cena dohodou.
Kontakt

Rezervácia kurtov (pondelok, streda, piatok, nedeľa dopoludnia)

Ing. Jozef Škoda +421 686 959

Kontakt

Rezervácia kurtov (utorok, štvrtok, sobota, nedeľa popludní)

Karol Benkovič +421 904 993 946

Upozornenie

Vstup na tenisové kurty len s povolením správcu a vo vhodnej športovej obuvi!

Tenisbar

Hráčom sú k dispozícii v priestoroch Tenisbaru sociálne zariadenia, sprchy, občerstvenie.

Galanta

Galanta

Mesto Galanta podporuje činnosť klubu. Každoročne dostáva náš TK finančný príspevok z rozpočtu mesta.Viac...

História

História

V roku 1974 bol založený náš klub. Bol to prvý tenisový oddiel v našom meste.Viac...

Tenisbar

Tenisbar

V rámci tenisového areálu je k dispozícii hráčom i verejnosti občerstvenie v Tenisbare s terasou.
Otvorené počas prac. dní od 7:30-22:00, cez víkend 8:00-22:00.