TK Slovan Galanta

Tenisový klub - občianske združenie

Služby poskytované počas sezóny 2022

Prevádzkové podmienky tenisového areálu

Podmienky prevádzky areálu sú v súlade s rozhodnutím ÚVZ SR zo dňa 21. 4. 2020 a usmernením k opatreniu ÚVZ SR č. OLP/3461/2020. V súvislosti s tým Slovenský tenisový zväz vydal doporučenie pre prevádzku tenisových areálov.
Viac...

Hrací čas

Hrací čas v pracovné dni je od 15:00 do 20:00.
Hrací čas v dni pracovného pokoja a pracovného voľna je od 9:00 do 20:00.

Podmienky

Kurty 1,2,3 a 8 sú určené výhradne pre členov TK a tréningy deti! Hráči po hre musia kurt upraviť!
Kurty 4,5,6 a 7 sú určené pre verejnosť.
Počas turnajov a súťaží v areáli TK nie je k dispozícii hrací čas na kurtoch pre verejnosť.

Poplatok za hranie na tenisovom kurte

Hodinová sadzba je 6 €/kurt.

Permanentné vstupenky

Cena permanentky je 40€. V cene jednej permanentky je predplatených 20 hracích hodín.
Permanentka s predplateným počtom hracích hodín platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Celoročné permanentné vstupenky

Cena permanentky pre dospelú osobu je 150€.
Cena permanentky pre deti a mládež do 18 rokov 120€.
Pre dôchodcov poskytujeme zľavu 50% t.j. cena permamnentky je 75€. V cene jednej permanentky je predplatených neobmedzený počet hracích hodín.
Permanentka platí len počas jednej sezóny pre jednu osobu a je neprenosná!

Usporiadanie turnajov

TK umožňuje organizovanie turnajov inými subjektmi (firmy, organizácie) v areáli TK.
Je potrebné sa nahlásiť 14 dní vopred. Cena dohodou.
Kontakt

Rezervácia kurtov - Ing. Jozef Škoda +421 686 959

Kontakt

Rezervácia kurtov - Jozef Stojan +421 948 310 202

Upozornenie

Vstup na tenisové kurty len s povolením správcu a vo vhodnej športovej obuvi!

Tenisbar

Hráčom sú k dispozícii v priestoroch Tenisbaru sociálne zariadenia, sprchy, občerstvenie.